دوستای گلم یه خبر  

 اگر تمایل دارین  کتابهاتونو به معرض فروش بذارین  

فروشگاه مجازی کتابWWW.emoshavereh.ir این کاررو براتون آسون کرده  

پس فرم زیر رو دانلود کنید : 

http://www.box.net/shared/flg5ig0uez 

 

و لیست کتابهاتونو به این ایمیل ارسال نمایید:   

آدرس ایمیل: service@emoshavereh.ir