سلام و درود مجدد


دوستان جزوات حقوق مدنی 4 و حقوق مدنی 3 براساس منابع 89-90 دانشگاه پیام نور تهیه گردیده است. همکنون می توانید برای خرید جزوات از لینک زیر ویا شماره های تماس زیر اقدام نمائید.


حقوق مدنی 3- سید مرتضی قاسم زاده

حقوق مدنی 4- حقوق مسولیت مدنی و جبرانها- براساس کتاب ره پیک، نشر خرسندی


هر نسخه کاغذی: 5000 تومان

هر نسخه اینترنتی: 3500 تومان


تلفن فروشگاه: 09356436177

33644520


موفق و موید باشید

www.eMoshavereh.ir