سلام دوستان  

برای تهیه کتابهای فراگیر پیام نور رشته های اقتصاد و مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیک، ریاضی و آمار، حسابداری ، فقه و حقوق، کلیه کتب عمومی رشته ها، روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مهندسی/ عمران/ برق/ راه آهن می تونید به آدرس زیر بخش فروشگاه برید  

 

 www.emoshavereh.ir

 

ویا با شماره های زیر تماس بگیرید 

 

 09394342108-88942836