توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  

 

 

 

 

برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید  

 

مدیریت تحول  

نیمسال دوم 87-88  

 

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات 

نیمسال دوم 87-88 

 

 

تفکر و دید استراتژیک 

نیمسال دوم 87-88 

 

 

 

جزوه و نمونه سوالات نیمسال دوم 87-88  

درس تصمیم گیری های کمی مدیریت(دانشگاه پیام نور)  

دانشگاه پیام نور 

  

MB 6.0 

 

تست نیمسال اول و دوم سال 88-87  

رشته مدیریت MBA درس تئوریهای مدیریتدانشگاه پیام نور 

 

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری  

MBA سال ۱۳۸۵ 

دانشگاه پیام نور 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

991.3MB 

 

 

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری  

MBA سال ۱۳۸۶ 

دانشگاه پیام نور 

 MBA 

 1.1MB

 

 

 

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری 

 MBA سال ۱۳۸۷  

دانشگاه پیام نور

 MBA 

1.1MB 

  

 

برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید

 

 نظر یادتون نره