برای خریدو فروش کتب درسی و کمک درسی کلیک کنید 

تغییرات اجتماعی 

نیمسال دوم 88-89 

پژوهشگری و تعاون 

  

 

نمونه سوالات  پژوهشگری-تعاون نیمسال اول 86-87 

رشته کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور 

 جامعه شناسی 

  KB 341.3 

 

 نمونه سوالات پژوهشگری-تعاون نیمسال دوم 86-87 

رشته کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور 

 

جامعه شناسی 

 KB 546.1 

 

 

نمونه سوالات کارشناسی روانشناسی اجتماعی نیمسال اول ۸۶-۸۷ 

رشته های کارشناسی  

علوم تربیتی(پیش دبستانی)- روانشناسی-جامعه شناسی  

 دانشگاه پیام نور 

روانشناسی اجتماعی 

   KB 304.6 

 

نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 85-86 

رشته های کارشناسی 

 علوم تربیتی(پیش دبستانی)- روانشناسی- جامعه شناسی 

دانشگاه پیام نور  

روانشناسی اجتماعی

KB 507.4  

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی (قسمت اول) 

رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور 

 روانشناسی اجتماعی 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی(قسمت دوم) 

رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور

  

 

 

 

 

  برای خریدو فروش کتب درسی و کمک درسی کلیک کنید  
 

 نظر یادتون نره