نمونه سوالات مدیریت MBA  

برای درس تئوری های مدیریت 2 نیم سال اول و دوم سال 88-87 درقسمت سوالات MBA