برای تایپ سریع مطالب خودتون می تونید با این شماره تماس بگیرید 

٠٩٣٩١١٦٩٦٩١

قیمت مناسب، دریافت ویا ارسال از طریق ایمیل حتی برای دوستای دانشجوی شهرستانی