دوستان عزیز دراولین فرصت نمونه سوالات درس مدیریت اجرایی و همچنین نمونه سوالات دروس عمومی رو هم براتون می ذارم، فقط یه کوچولو طول می کشه ولی قول می دم که این مدت بیشتر یک هفته نیست  

تا بعد مواظب خودتون و بغل دستیاتون باشید